pup

Powiat Wołomiński

POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOMINIE

Kontakt
środa, 09 września 2009 09:00
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
05-200 Wołomin,
ul. Warszawska 5a

NIP: 125-05-59-105
Tel: (0-22) 787-46-20; 787-54-64/65
Fax. (0-22) 763-73-06
www: http://www.pup.wolomin.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PUP w Wołominie obsługuje gminy: Kobyłka, Poświętne, Wołomin, Ząbki i Zielonka.Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w PUP Wołomin

Korespondencję przyjmuje sekretariat rejestrując ją ilościowo w dzienniku korespondencji.

Po zarejestrowaniu korespondencja przekazywana jest dyrektorowi PUP lub jego zastępcy do wydania dyspozycji w celu załatwienia wg. właściwości kierownikom poszczególnych działów.

Kierownicy działów przekazują korespondencję pracownikom, do których należy załatwienie spraw w podstawowym wymiarze.

Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Każdą sprawę załatwia się odrębnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

Pismo odbiorcy można doręczyć jako przesyłkę listową poleconą lub zwykłą, przekazać faksem, lub pocztą elektroniczną. Można również przekazać na nośniku informatycznym wysłanym przesyłką listową.

Sprawy mogą być załatwiane:

tymczasowo, gdy zachodzi potrzeba postępowania wyjaśniającego;

ostatecznie, gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do istoty (merytorycznie), albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

  BEZROBOTNY W URZĘDZIE
  SALA OBSŁUGI BEZROBOTNYCH PUP WOŁOMIN

  Rejestracja - stanowisko 1,2,3,4

  Przygotowywanie zaświadczeń o okresie zarejestrowania i pobierania zasiłku, stypendium oraz o wysokości tych świadczeń w poszczególnych latach kalendarzowych, a także innych zaświadczeń na życzenie bezrobotnego - stanowisko 5

  • Potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych z terenu gminy Wołomin i miasta Kobyłka - stanowisko 6
  •  
   Potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych z terenu miasta Wołomin - stanowisko 7
  •  
   Potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych z terenu gminy Poświętne i miast: Ząbki, Zielonka - stanowisko 8
  •  
   Potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, mieszkańców miast: Kobyłka, Ząbki, Zielonka, Poświętne - stanowisko 9
  •  
   Potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, mieszkańców miasta i gminy Wołomin - stanowisko 10
  •  
   Wyłączenia - stanowisko 11

  PARTER

  Archiwista - pokój 1

  Archiwum - pokój 2

  •  
   Obsługa pracodawców, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, cudzoziemcy - pokój 3

  •  
  • Centrum Aktywizacji Zawodowej - szkolenia - pokój 4
  • Centrum Aktywizacji Zawodowej - pośrednictwo pracy, oferty pracy - pokój 5
  •  
  • Centrum Aktywizacji Zawodowej - doradztwo zawodowe - pokój 6
  • Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń, Kierownik Referatu Ewidencji - pokój 7


  I PIĘTRO

  • Informatyk, Administrator BIP - pokój 8
  • Kadry, Kierownik Działu Organizacyjno Administracyjnego - pokój 9
  • Sekretariat, Dyrektor Urzędu, Zastępca Dyrektora - pokój 10
  • Dział Finansowo Księgowy - pokój 11
  • Główny Księgowy, Kierownik Referatu Rozliczeń Budżetowych - pokój 12
  • Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy - pokój 13


  II PIĘTRO

  • Sala Konferencyjna - Klub Pracy - pokój 14