Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie

Powiatowy Urząd Pracy
w Wołominie

05-200 Wołomin,
ul. Warszawska 5a

tel. 22 787 46 20; 787 54 64/65
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat Wołomiński
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

mi1DUpp7YAY4VuOuOw00PqRvnAiIbnrym5BY_msTW6I

D4a8z1oatC9_bH6-dsUDy1KNjIPnCc62edyGYeEhUcs

-4nXJ4PdGUEkIMkEWudCrpNToCQYahgUOoiG9msJJZc

AcPo_bTJfUMOEHSATD1lYzjcno2FzU96XC5uxcnGDrU

o375Fv2FFj9DY__cbNs052AHC05q0yWgNVcN229KJ8Q

Po3gjL6j_A9iD-vCWCdedHMOsliLZSWCabkzZbDQKQg

0QrT1X7IiX7vFuqGgSxN2YyBkEZcVVYLUhKargwXmVc

fxm8J8BltJeFG68LJJKH-gBg6fR-kPrivIfzLL_xaTw

z6hVxMNTvpFRgZ2iPrlxpo14Rw_k1WiGrsyMXmN7Y-s

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie

Rok 2003 był rokiem przełomowym dla Powiatowego Urzędu Pracy. W grudniu 2003 siedziba urzędu została przeniesiona z Budynek PUPwynajmowanych pomieszczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan" przy ul. Korsaka 4 do nowego budynku przy ul. Warszawskiej 5a.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Warszawska 5a
NIP: 125-05-59-105
Tel: (0-22) 787-46-20; 787-54-64/65
Fax. (0-22) 763-73-06

www: https://www.pup.wolomin.pl

e-mail:

Godziny urzędowania:

 • obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 14:30
 • godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
 • Klub Pracy czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 14:30
 • Wydawanie  oświadczeń  o  zamiarze  powierzenia  wykonywania pracy  obywatelowi REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 do 12:00

PUP w Wołominie obsługuje gminy: Kobyłka, Poświętne, Wołomin, Ząbki i Zielonka.

 • Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w PUP Wołomin:
 • Korespondencję przyjmuje sekretariat rejestrując ją ilościowo w dzienniku korespondencji.
 • Po zarejestrowaniu korespondencja przekazywana jest dyrektorowi PUP lub jego zastępcy do wydania dyspozycji w celu załatwienia wg. właściwości kierownikom poszczególnych działów.
 • Kierownicy  działów  przekazują  korespondencję  pracownikom, do  których  należy  załatwienie  spraw  w podstawowym wymiarze.
 • Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
 • Każdą sprawę załatwia się odrębnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.
 • Pismo odbiorcy można doręczyć jako przesyłkę listową poleconą lub zwykłą, przekazać faksem, lub pocztą elektroniczną. Można również przekazać na nośniku informatycznym wysłanym przesyłką listową.

Sprawy mogą być załatwiane:

 • tymczasowo, gdy zachodzi potrzeba postępowania wyjaśniającego;
 • ostatecznie, gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do istoty (merytorycznie), albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

BEZROBOTNY W URZĘDZIE
SALA OBSŁUGI BEZROBOTNYCH PUP WOŁOMIN

 • Rejestracja/Rejestracja elektroniczna - stanowisko 1,2,3
 • Wydawanie decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej oraz  zaświadczeń dla osób zarejestrowanych bez prawa do zasiłku - stanowisko 4
 • Potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych z terenu gminy Poświętne i miast: Ząbki, Zielonka. Wydawanie zaświadczeń o okresie zarejestrowania i pobierania zasiłku, stypendium oraz o wysokości tych świadczeń  w poszczególnych latach kalendarzowych, a także innych zaświadczeń na życzenie bezrobotnego z w/w Gmin - stanowisko 5
 • Potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych z terenu gminy Wołomin i miasta Kobyłka. Wydawanie zaświadczeń o okresie zarejestrowania i pobierania zasiłku, stypendium oraz o wysokości tych świadczeń  w poszczególnych latach kalendarzowych, a także innych zaświadczeń na życzenie bezrobotnego z w/w Gmin - stanowisko 6
 • Potwierdzanie  gotowości do podjęcia pracy osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych z terenu miasta Wołomin. Wydawanie zaświadczeń o okresie zarejestrowania i pobierania zasiłku, stypendium oraz o wysokości tych świadczeń  w poszczególnych latach kalendarzowych, a także innych zaświadczeń na życzenie bezrobotnego z w/w Gmin - stanowisko 7
 • Potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych z terenu gminy Poświętne i miast: Ząbki, Zielonka - stanowisko 8
 • Wyłączenia oraz wydawanie zaświadczeń dla osób zarejestrowanych bez prawa do zasiłku - stanowisko 9
 • Doradca klienta osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, mieszkańców miasta i gminy Wołomin -  nr karty ( nr podany na terminarzu wizyt ) od 1 do 30.000 - stanowisko 10
 • Doradca klienta osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, mieszkańców miasta i gminy Wołomin -  nr karty ( nr podany na terminarzu wizyt) od 30.001 do 60.000 -  stanowisko 11

PARTER

 • Wydawanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi  - pokój 1
 • Obsługa pracodawców, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne - pokój 3
 • Szkolenia, doradca  klienta  osób  bezrobotnych  bez  prawa  do  zasiłku, mieszkańców  miasta  Ząbki, Krajowy Fundusz Szkoleniowy  - pokój 4
 • Pośrednictwo pracy, oferty pracy, EURES, doradca klienta osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, mieszkańców miasta i gminy Wołomin, miasta Zielonka i Kobyłka nr karty (numer podany na terminarzu wizyt) od 60.001 - pokój 5
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, doradca klienta - pokój 6
 • Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń, Kierownik Referatu Ewidencji - pokój 7

I PIĘTRO

 • Kadry, Kierownik Działu Organizacyjno Administracyjnego - pokój 9
 • Sekretariat, Dyrektor Urzędu, Zastępca Dyrektora - pokój 10
 • Dział Finansowo Księgowy, Kierownik Referatu Rozliczeń Budżetowych - pokój 11
 • Dział Finansowo Księgowy, Główny Księgowy - pokój 12
 • Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy - pokój 13

II PIĘTRO

 • Poradnictwo  zawodowe  dla  bezrobotnych, doradca klienta osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku mieszkańców gminy Poświętne, Klub Pracy -  ( II piętro - sala konferencyjna )
 • Szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), prace społecznie użyteczne, aktywizacja zawodowa w ramach programu : Program Aktywizacji i Integracji (PAI) - pokój 15 II piętro
Utworzono: 2012-08-02 09:38 | Redagował: Katarzyna Kowalczyk 2018-06-04 09:05
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 57009
 • HW4TnTcThZbrj32KfDWyo8_CfY7BxThSTBKyfur9Eeg

 • 1vYgoidXSWNfBcBJsrrQPwX7ZBjfXG_7MK00iU5SX50

 • 0Vxww6Cp6kmCVz_-z22pPs4gOeXp1Xv2vAH-CYLjSfU

 • LXti1b5dubWXNCPCAoT9bnmOhi1hTVrIPq5PdGvt3wI

 • rU5G6UAqEHYPOm59AUZuz_w47pJXditHQk00QSdd99E

 • hWxIwPz98IXEoWzAdzArp4TLXKDFbIKYG5GGg2wpy_w

 • emYIYGB64y32eA6GMgy6fOXcfRcfWf_-c8SAuffbAjM

 • 4HoUzJRmlhrvwLHZ1IXbxUXEvPRexubEQUDTkfUQXIo

 • bFc8r1LxAXzf7whjgthD26t7mi7F6jlcXCCknqVwCQ4

 • wZu_vsQl1xHAzRkmv6TIyonyPxoXyvNTPKHP7VHFp0c

 • i4-LMp48zs3NuahZPg_NuwRZCytU5KmiZjEedgcEVXY

 • 9dKWEBZTAQ72JQFgTUXXCxakOzki7qoWcmmg3RepRMo

 • fB25Uq6WTKC9yM6ycoWoq8SUYRLEDNSYa4zKqwB63M0

 • u6lZq7KRiU7lS6AAmqWq64xOsu-pJ4bcG2j3GsSgw38

 • nDsEL1fz0ae-TFkNgfSEz7FSis4u2JU2pHsAFbxPE30

 • nZJyHzvc5Lm2MC9XvJ1OiFzn0Dp8YPc8BB-7NJiSROk

 • 391Eyhy3BDmPpcHe7ygfYCzRbJzIUTysQDCqZv6suqQ

 • 30Ijw6806GiIcUqKsecLBVoZ4gFiNRvqLoyxaOnKp4U

 • L9a5aPVySPekVidC7OhGsQbbqNSGTvXUXr8p190V7S8

 • 5bhMWPnQVznzb4oYzX6Zx47zNW-5zbZ5-jQXVQtYzbQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl